PROJEKTBESKRIVNING

INFORMATION OM HALLANDS MATGILLE

Det övergripande målet för projektet är en hållbar tillväxt inom livsmedelssektorn i Halland genom ett förbättrat nyttjande av regionens resurser (företagsfrämjande aktörer och innovativa miljöer) och en ökad kunskap som stärker de livsmedelsförädlande företagen. Detta i sin tur bidrar till regionens utveckling och konkurrenskraft. Det övergripande målet har två huvudkomponenter: företagen och systemet

Allt vi gör grundar sig i vår hållbarhetsmodell, systematisk utvecklar vi bolagen, våra upphandlade konsulter och oss själva inom området. Att skapa uthålligt företagande för de livsmedelsförädlande företagen arbetar vi dagligen med. Genom att initiera samarbete, utmana och utveckla de bolag som ingår i våra insatser, nyttja andra aktörer för att ge företagen den bästa injektionen som finns att tillgå. Att därpå koppla ihop bolagen med producenter i sin närhet och inspirera dem till nya spännande samarbeten.

SYFTE

Utveckla en hållbar livsmedelssektor med fokus på företagen.

MÅLGRUPP

Befintliga små och medelstora livsmedelsförädlande företag.

MÅLSÄTTNING

Öka tillväxten av hållbara företag inom livsmedelssektorn.

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Hallands län

TIDSRAM

Januari 2018 till juni 2022

PROJEKTÄGARE

BUDGET

22,7 miljoner kronor för hela perioden.
40 %, från Europeiska regionala
utvecklingsfonden och 60 % av Region Halland.

KONSULTER

Hallands matgille har kompetens inom flera olika områden.
Lär känna några av oss i teamet!

Anders Rosengren

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Affärsutveckling
* Finansiering
* Life Science

Anna Petersson

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Innovation
* Marknad
* Verksamhetsutveckling

Lina Borghart

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Grupprocesser, konflikthantering
* Produktutveckling, marknadsföring
Erfarenhet av eget företagnade

Elin Petersson

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Digitalisering
* Kommunikation
* Go to market strategi

Lova Brodin

HÅLLBARHETSEXPERT

Kompetenser:
* Hållbarhetsexpert
* Foodie
* Övergripande ansvar för strategi och planering inom hållbarhet

Lovisa Jacobsson

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Konceptutveckling
* Försäljning “one-to-one”
* Processledning

Victor Lilja

KÖKSCHEF

Kompetenser:
* Kock
* Flödes- och effektiviseringskonsult
* Köksspecialist

Anna Brue

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Försäljning
* Skapa tillväxt och lönsamhet
* Entreprenörskap

Anna Linton

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Konceptutveckling
* Försäljning
* Marknad / Sociala medier

Kajsa Vik

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Nyföretagandestöd
* Rådgivning, Socialt förfarande
* Coach och rådgivning

Carina Jakobsson

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Besöksnäring & utvecklingsstrategier
* Konceptutveckling
* Kommunikation

Christer Hansson

AFFÄRSUTVECKLARE

Kompetenser:
* Dagligvaruhandel
* Food service

Caroline Liljedahl

AD, FÖRPACKNINGSDESIGNER

Kompetenser:
* Konceptualisering
* Paketering 
* Grafisk design

Marcus Lennartsson

LIVSMEDELSSÄKERHET, MILJÖARBETE

Kompetenser:
* Smart miljöarbete
* Hållbara livsmedelsförpackningar
* Utbildningar

Martin Hummel-Gradén

AD, ILLUSTRATÖR

Kompetenser:
* Varumärkesstrateg
* Grafisk design
* Illustrationer

Calle Lindblom

LIVSMEDEL&MATSÄKERHET

Kompetenser: * Livsmedelssäkerhet
* Arbetsmiljö
* Brandskydd
* IP Livsmedel, FSSC 20000, IFS Broker
* Tillståndsfrågor

Johanna Jacobson Backman

AD, SOCIALA MEDIER

Kompetenser:
* Grafisk design
* Konceptualisering från idé till förpackning
* Sociala medier

PROJEKTÄGARE

Signerat Halland är en medlemsägd ekonomisk förening bestående av företag i Halland

4 PLANETSMARTA TIPS

från WWF

1. ÖKA - ät mer från växtriket!

Det är både klimatsmart och nyttigt att basera måltiderna på grönsaker och fullkornprodukter!

2. MINSKA - ät mindre men bättre kött

Det kanske viktigaste för att minska matens påverkan på planeten! visste du att nötkött har ungefär 100 ggr större klimatavtryck än baljväxter och rotfrukter?

3. VÄLJ - svenskt, lokalt och certifierat eller miljömärkt

Välj mat som du, eller någon du litar på, vet hur den är producerad. Och lika viktigt, välj bort de sämsta alternativen!

4. SLUTA - släng ingen ätbar mat

Idag slängs ungefär en tredjedel av alla mat som produceras. Det kostar för både miljön och plånboken, helt i onödan!

TÄNK GLOBALT
ÄT LOKALT!

Det är inte alltid så lätt att välja rätt. Ofta ställs olika aspekter mot varandra, som till exempel ekologiskt, klimatsmart, hälsosamt, i säsong och lokalt. Det tycker vi är synd, eftersom alla är viktiga, men av olika anledningar! Därför har vi samlat lite tips i fickformat för att göra det lättare att välja och välja bort, diskutera och kanske inspirera fler i din omgivning att äta planetsmart.

I Hallands Matgille är helhetssyn på hållbarhet grunden i allt vi gör, och vi gillar verkligen att prata mat, så kontakta oss gärna

– Tillsammans förädlar vi Sveriges mest levande matlän!

MED STÖD AV